Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料

https://architecturasinica.org/bibl/53QTTDFT

Preferred Citation

黃重寬, and Zhongkuan Huang. “Song Dai Cheng Guo de Fang Yu She Shi Ji Cai Liao 宋代城郭的防禦設施及材料.” (臺北)大六雑誌, no. 2 (1990): 1–23.

View at:

Full Citation Information

Article

Title: Song dai cheng guo de fang yu she shi ji cai liao 宋代城郭的防禦設施及材料

Author: 重寬 黃

Author: Zhongkuan Huang

URI: https://architecturasinica.org/bibl/53QTTDFT 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/53QTTDFT  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/53QTTDFT  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Title: (臺北)大六雑誌

Date of Publication: 1990

Pages: 1-23

 

Citation Styles