Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化

https://architecturasinica.org/bibl/PJ3LZPNY

Preferred Citation

张十庆. “Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化.” 建筑师, no. 02 (2007): 168–71.

View at:

Abstract

建筑作为人类营建行为的产物,其结构形式的生成,亦是基于建构思维之上的。以往建筑史研究中关于结构形式的分类,偏于以表相特征为线素,本文从建构思维的角度,分析建筑结构的类型和演化,希望对建筑结构的认识和把握更为本质和明晰。

Full Citation Information

Article

Title: Cong jian gou si wei kan gu dai jian zhu jie gou de lei xing yu yan hua从建构思维看古代建筑结构的类型与演化

Author: 十庆 张

URI: https://architecturasinica.org/bibl/PJ3LZPNY 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/PJ3LZPNY  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/PJ3LZPNY  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Title: 建筑师

TextLang:

Date of Publication: 2007

Pages: 168-171

 

Citation Styles