Zhong guo gu dai jian zhu ci dian 中国古代建筑辞典

https://architecturasinica.org/bibl/WBDB9NTJ

Preferred Citation

吕Lü, 松云Songyun, and 诗中shizhong 刘Liu. Zhong guo gu dai jian zhu ci dian 中国古代建筑辞典. 1st ed. [Beijing]: Zhongguo shu dian :, 1992.

View at:

Full Citation Information

Publication

Title: Zhong guo gu dai jian zhu ci dian 中国古代建筑辞典

Author: 松云Songyun 吕Lü

Author: 诗中shizhong 刘Liu

URI: https://architecturasinica.org/bibl/WBDB9NTJ 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/WBDB9NTJ  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/WBDB9NTJ  Link to Zotero Bibliographic Record

TextLang:

Place of Publication: [Beijing]

Publisher: Zhongguo shu dian :

Date of Publication: 1992

 

Citation Styles