中国古建筑名词图解辞典

https://architecturasinica.org/bibl/9ZMAER8F

Preferred Citation

李剑平. 中国古建筑名词图解辞典. 太原: 山西科学技术出版社, 2011. http://www.worldcat.org/oclc/885555230.

View at:

Abstract

Ben shu fen wei zhuan ye xing he pu ji xing liang da lei, Jiang yi xie ming ci, An zhao gu jian zhu gong zhong jin xing fen lei, Ge gong zhong ji"zuo"de hua fen, Yi song<ying zao fa shi> he qing gong bu<gong cheng zuo fa> wei ji chu jin xing, You da mu zuo, Xiao mu zuo, Cai hua zuo deng, Jiang gou jian ming ci yu zuo fa ming ci gui ru yi lei biao shu, Tu chu kao zheng, Yong dian yin ju.

Full Citation Information

Publication

Title: 中国古建筑名词图解辞典

Author: 剑平 李

URI: https://architecturasinica.org/bibl/9ZMAER8F 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/9ZMAER8F  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/9ZMAER8F  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: http://www.worldcat.org/oclc/885555230  

TextLang:

Place of Publication: 太原

Publisher: 山西科学技术出版社

Date of Publication: 2011

 

Citation Styles