应县木塔

https://architecturasinica.org/bibl/HEM6YVW7

Preferred Citation

陈明达. 应县木塔. 2nd ed. 北京: 文物出版社, 2001. http://www.worldcat.org/oclc/953372363.

View at:

Abstract

Ying xian mu ta, Ji fo gong si shi jia ta, Shi wo guo xian cun de shi dai zui zao de mu jie gou gao ceng jian zhu wu. Ben shu shi guan yu zhei yi mu jie gou gao ceng jian zhu wu de xiang xi, Quan mian de zi liao, Quan shu fen wei wen zi he tu ban liang bu fen.

Additional Citation Information

Publication

Title: 应县木塔

Title: 應縣木塔

Title: Ying xian mu ta

Title: Yingxian muta

Author: 陈, 明达

Author: Chen, Mingda

URI: https://architecturasinica.org/bibl/HEM6YVW7 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/HEM6YVW7  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/HEM6YVW7  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: http://www.worldcat.org/oclc/953372363  

Language: Chinese

Edition: 2

Place of Publication: 北京

Publisher: 文物出版社

Date of Publication: 2001

Relation: https://architecturasinica.org/bibl/HEM6YVW7 https://architecturasinica.org/bibl/WL27Y2EQ
 

Citation Styles