Ying zao fa shi dou gong xing zhi jie yi tan wei 《营造法式》斗拱型制解疑、探微

https://architecturasinica.org/bibl/RW8IHXZZ

Preferred Citation

Xu, Boan, and 徐伯安. “Ying Zao Fa Shi Dou Gong Xing Zhi Jie Yi Tan Wei 《营造法式》斗拱型制解疑、探微.” In Jian Zhu Shi Lun Wen Ji Di Qi Ji 建筑史论文集 第7辑. Beijing: 清华大学出版社, 1985.

View at:

Full Citation Information

Article

Title: Ying zao fa shi dou gong xing zhi jie yi tan wei 《营造法式》斗拱型制解疑、探微

Author: Boan Xu

Author: 伯安 徐

URI: https://architecturasinica.org/bibl/RW8IHXZZ 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/RW8IHXZZ  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/RW8IHXZZ  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Place of Publication: Beijing

Publisher: 清华大学出版社

Date of Publication: 1985.12

 

Citation Styles