Architectura Sinica Bibliography   ( - Hide )


 


75
Zhong guo min jv jian zhu yan jiu 中国民居研究大章 孙 and Dazhang Sun, Zhong guo min jv jian zhu yan jiu 中国民居研究 (Beijing: 北京:中国建筑工业出版社, 2004.08)
76
清工部《工程做法则例》(连载八)No authors or Editors "清工部《工程做法则例》(连载八)."古建园林技术 (1985)
77
Si ta ji 寺塔記Chengshi成式 Duan段 and Xiufu休復 Huang黃, Si ta ji 寺塔記, 中國美術論著叢刊 (北京: 人民美術出版社, 1964)
78
The Structure of Chinese Timber ArchitectureQinghua Guo, The Structure of Chinese Timber Architecture (Minerva Press, 1999)
79
“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu er )《营造法式》研究札记(续二)明达 陈;, "“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu er )《营造法式》研究札记(续二)."建筑史 (2008)
80
Gongyuan qi zhi shi shiji zhongguo fubi xingzhi liubina yanjiu 公元七至十四世纪中国扶壁形制流变研究怡涛 徐, "Gongyuan qi zhi shi shiji zhongguo fubi xingzhi liubina yanjiu 公元七至十四世纪中国扶壁形制流变研究."故宫博物院院刊 (2005)
81
zhong guo gu dai jian zhu de zong xiang gou jia 中国古代建筑的纵向构架临安 刘, "zhong guo gu dai jian zhu de zong xiang gou jia 中国古代建筑的纵向构架."文物 (1997)
82
Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系旻 肖 and Min Xiao, "Shi lun gu jian zhu mu gou lei xing zai li shi yan jin zhong de guan xi 试论古建筑木构架类型在历史演进中的关系."华夏考古 (2005)
83
A Visual Dictionary of Chinese Architecture 中國建築英漢雙解辭典Qinghua GUO, A Visual Dictionary of Chinese Architecture 中國建築英漢雙解辭典 (Mulgrave, Vic.: Images Publishing, 2002)
84
du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)明达 陈, "du le si guan yin ge 、shan men de da mu zuo zhi du (xia ) 独乐寺观音阁、山门的大木作制度(下)."建筑史论文集 vol. 16 (2002)
85
Ying zao fa shi da mu zuo zhi du yan jiu 营造法式大木作制度研究明达 陈, Ying zao fa shi da mu zuo zhi du yan jiu 营造法式大木作制度研究 (文物出版社 : 新华书店经销, Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993., 1993)
86
Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略村田治郎, "Zhong guo chi wei shi lue 中國鴟尾史略."古建园林技术 (1998)
87
shan xi yuan dai dian tang de da mu jie gou 山西元代殿堂的大木结构驭寰 张 and 《建筑史专辑》编辑委员会, "shan xi yuan dai dian tang de da mu jie gou 山西元代殿堂的大木结构."科技史文集 (二) 建筑史专辑 (1979)
88
Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经達摩笈多 譯, 高楠順次郎 and 渡邊海旭,, "Fo shuo yao shi ru lai ben yuan jin 佛说药师如来本愿经."大正新修大藏經 第14冊 (东京: 大正一切經刊行會, 1924)
89
“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu yī )《营造法式》研究札记(续一)明达 陈, "“ying zao fa shi ”yan jiu zha ji (xu yī )《营造法式》研究札记(续一)."建筑史 (2006)
90
Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)章魁 阮, "Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi yi er 福州地区木结构古建筑的梁架形制(二)."古建园林技术 (2012)
91
“栱斗/斗栱”--福建乡土工匠言语表达习惯与《营造法式》建构逻辑博文 孙, "“栱斗/斗栱”--福建乡土工匠言语表达习惯与《营造法式》建构逻辑."建筑师 vol. 169
92
中国早期木结构建筑的时代特征英涛 祁, "中国早期木结构建筑的时代特征."文物 (1983)
93
guan yu “zhan zi qian 《you chun tu 》”nian dai de tan tao 关于“展子虔《游春图》”年代的探讨熹年 傅, "guan yu “zhan zi qian 《you chun tu 》”nian dai de tan tao 关于“展子虔《游春图》”年代的探讨."文物 (1978)
94
Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构致平 刘 and Zhiping, Liu, Zhong guo jian zhu lei xing ji jie gou 中国建筑类型及结构 (北京: 中国建筑工业出版社, 2000)